Ingeniørfirmaet Svendsen & Co

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS ble etablert i november 1995.

Ingeniørfirmaet Svendsen Co AS har vokst forsiktig fra oppstart, og til 10 årsverk i dag. I tillegg samarbeider vi med flere andre aktører, slik at man reelt sett kan stille en stor prosjektadministrasjon til rådighet. Firmaet har helt siden starten hatt en målsetting om å ha korte beslutningsveier og en fleksibel firmastruktur tilpasset oppdragsgivernes behov.

Firmaet innehar sentral godkjenning for de aktuelle prosjektoppgaver.

Visjon    

Forretningsideen har helt siden starten vært å arbeide med miljørettet prosjektarbeid innen generell infrastruktur. Spesielt gjelder dette innenfor feltene veg, vann og avløp, og da med hovedvekt på feltutbygging og saneringsprosjekter. Arbeidsoppgavene omfatter alt fra skisseprosjekter via detaljprosjektering og byggeledelse til prosjektledelse.

Våre områder

I de senere årene har Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS hatt mange og store prosjekter i forbindelse med miljøtilpasset vann- og avløpsutbygging samt overvannshåndtering. Vi prosjekterer kryssløsninger på riks- og fylkesveier, motorsportanlegg, småflyplass, kai- og bryggeanlegg m. m. Vi utfører også prosjekt- og byggeledelse på næringsbygg og bistår med arealplanlegging og har også erfaring med anlegg som etableres i sårbart terreng ved kysten eller på fjellet, inklusivt trykkavløpssystem for å redusere terrenginngrepene.

Fremtidsrettet syn

I Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS jobber vi for å skape de beste løsningene for kunden, samfunnet, miljøet og sluttbrukerne av prosjektet.

Stig Svendsen
Daglig leder

 

Kontaktinformasjon

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

(+47) 69 97 30 00
Hevingen 2
1739 Borgenhaugen

Admin

Vi har sentral godkjenning