Rett tjeneste til riktig pris

Vi leverer utredninger, prosjektledelse, detaljprosjektering og byggeledelse tilpasset kundens behov.
Image

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS kan bistå innen de fleste felt i bygg- og anleggsfaget, og har spesialkompetanse innenfor kommunalteknikk og infrastruktur.

Vi utfører utredninger, prosjektledelse, detaljprosjektering og byggeledelse tilpasset kundens behov.

I tillegg har vi samarbeidspartnere i de fagene vi ikke selv innehar spesialkompetanse i, slik at vi som et mellomstort firma med oversiktlig firmastruktur, kan tilby de samme tjenester som de vesentlig større konsulentfirmaene i landet.

Vårt mål er å levere rett tjeneste til riktig pris, slik at kunden får et teknisk/økonomisk optimalt prosjekt.

Sentral godkjenning

Firmaet innehar Sentral godkjenning og oppfyller kravene i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Våre fokusområder

Vi har fokus på effektivitet, lønnsomhet, kvalitet og trygghet tilpasset kunden

Våre løsninger

Vi leverer løsninger for et fremtidsrettet og bærekraftig samfunn

Våre valg

I våre prosjekter tar vi miljøbevisste valg

Kort om Ingeniørfirmaet Svendsen & Co

Forretningsideen vår er arbeid med miljørettet prosjektarbeid innen generell infrastruktur. Arbeidsoppgavene omfatter alt fra skisseprosjekter via detaljprosjektering og byggeledelse til prosjektledelse.

I de senere årene har Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS hatt mange og store prosjekter i forbindelse med miljøtilpasset vann- og avløpsutbygging samt overvannshåndtering.

Vi prosjekterer kryssløsninger på riks- og fylkesveier, motorsportanlegg, småflyplass, kai- og bryggeanlegg, utfører prosjekt- og byggeledelse på næringsbygg og bistår med arealplanlegging.

I Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS jobber vi for å skape de beste løsningene for kunden, samfunnet, miljøet og sluttbrukerne av prosjektet.
Image

Kontaktinformasjon

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

(+47) 69 97 30 00
Hevingen 2
1739 Borgenhaugen

Admin

Vi har sentral godkjenning