Vi har sentral godkjenning klasse 2 som søker og utførende samt klasse 3 i prosjektering innenfor våre arbeidsfelt.

Les mer

Ledige stillinger - Les mer

Ingeniørtjenester fra Svendsen & Co

Vi kan tilby våre tjenester innenfor de fleste felt i bygg- og anleggsbransjen.

Vårt kjerneområde er infrastruktur.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Detaljprosjektering
 • Byggeledelse
 • Prosjektledelse
 • Forprosjekter
 • Utredninger
 • Feltutvikling

Våre markedsområder:

 - Kommunalteknikk

 • Vann og avløp
 • Vei
 • Sjøledningsanlegg
 • Tekniske installasjoner
  - Pumpestasjoner
  - Trykkøkningsstasjoner
  - Vannmagasin

 - Veiprosjekter

 • Riks og fylkesveier

 - Private VA-anlegg

 • Hytteområder og spredt bebyggelse

 - Feltutvikling

 • Bolig og næringsfelt

 - Brygge og kaianlegg

 - Næringsbygg

Surfellingen 2, 1739 Borgenhaugen

Org.nr. 975 950 530 MVA

Tlf 69 97 30 00 - Fax 69 10 21 31

Epost:

Webdesign: JKWEB

Admin