Stig Svendsen

Daglig leder/Ingeniør

Telefon: 905 65 797

Epost:

Stig har over 30 års erfaring med alle typer prosjekter fra reguleringsfase til sluttføring av både boligfelt, næringsbygg og offentlige bygg med både private og offentlige byggherrer. Jobber som prosjekterings- og byggeleder innenfor fagområdene veg, vann og avløp, bolig- og næringsfelt og næringsbygg.