Vi har sentral godkjenning klasse 2 som søker og utførende samt klasse 3 i prosjektering innenfor våre arbeidsfelt.

Les mer

Ledige stillinger - Les mer

Historikk og fakta om vårt firma

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS ble stiftet som Ingeniørene Lindbæk & Svendsen AS i november 1995 av Thore Lindbæk og Stig Svendsen. Kontoret ble etablert i Strykerveien 10 på Torp.

I januar 2012 flyttet firmaet til i Surfellingen 2 på Borgenhaugen, og skiftet samtidig navn til Ingeniørfirmaet Svendsen & Co.

Forretningsideen har helt siden starten vært å arbeide med miljørettet prosjektarbeid innen generell infrastruktur. Spesielt gjelder dette innenfor feltene veg, vann og avløp (kommunalteknikk), og da med hovedvekt på feltutbygging og saneringsprosjekter. Arbeidsoppgavene omfatter alt fra skisseprosjekter via detaljprosjektering og byggeledelse til prosjektledelse.

Ingeniørfirmaet Svendsen Co AS har vokst forsiktig fra gründerne etablerte bedriften i 1995 og til 6 årsverk i dag. I tillegg samarbeider vi med flere andre aktører, slik at man reelt sett kan stille en stor prosjektadministrasjon til rådighet. Firmaet har helt siden starten hatt en målsetting om å ha korte beslutningsveier og en fleksibel firmastruktur tilpasset oppdragsgivernes behov.

I de senere årene har Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS hatt mange og store prosjekter i forbindelse med miljøtilpasset vann- og avløpsutbygging i hytteområder. De fleste anleggene er etablert i sårbart terreng ved kysten eller på fjellet, og i mange tilfeller er det etablert trykkavløpssystem for å redusere terrenginngrepene.

I tillegg har ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS prosjektert forskjellige typer gassanlegg, kryssløsninger på riks- og fylkesveier, motorsportanlegg, småflyplass, kai- og bryggeanlegg m. m. Vi utfører også prosjekt- og byggeledelse på næringsbygg og bistår med arealplanlegging.

Firmaet innehar sentral godkjenning for de aktuelle prosjektoppgaver, og kan tilby bistand innen de fleste felt.

Borgenhaugen, 01.02.2012

Stig Svendsen
Daglig leder

Surfellingen 2, 1739 Borgenhaugen

Org.nr. 975 950 530 MVA

Tlf 69 97 30 00 - Fax 69 10 21 31

Epost:

Webdesign: JKWEB

Admin